കൊച്ചു കൊച്ചു യാത്രകള്‍

മിക്ക ഞായറാഴ്ചകളിലും ഞങ്ങള്‍, കുറച്ചു കൂട്ടുകാര്‍ ബൈക്കും എടുത്ത് ദൂരെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും. നല്ല ഏതെങ്കിലും കുളമോ പുഴയോ കണ്ടാല്‍ അവിടെ നിര്‍ത്തും. ഒരു വിശാലമായ കുളി.
അങ്ങനെയുള്ള യാത്രകളിലാണ് നാട്ടില്‍ത്തന്നെയുള്ള ഒട്ടേറെ നല്ല സ്ഥലങ്ങള്‍ കാണാന്‍ പറ്റിയത്.
കുറച്ചു ചിത്രങ്ങള്‍ ഇതാ…
(മുന്‍പ്, ഫേസ്ബുക്കില്‍ ചില ചിത്രങ്ങള്‍ പോസ്റ്റിയതാണ്)